Ochrana soukromí

Základní informace

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících supermarketu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho supermarketu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pavel Kantor - R&P agentura správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Zásobování a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby Zásobování a.s. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho E-Mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit po přihlášení v zákaznickém servisu . Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost Zásobování a.s. k nim nemá žádný přístup.

Zálohování dat zákazníků

Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech (minimálně 1×denně) zálohovány z důvodů možného poškození dat.

Modifikace údajů zákazníka

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického servisu – funkce změna evidenčních údajů.

Cookies

Vylepšují funkčnost celého supermarketu jako je například předvyplnění uživatelského jména atp.. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže supermarket správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv. „uživatelské session“. V takovém případě doporučujeme použití povolit. Supermarket neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.

Bezpečnost přenosů dat

Pro Vaši bezpečnost je možné používat Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu supermarketu.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici!